روشهای پرداخت

1.     پرداخت آنلاین (پرداخت از طریق درگاه بانکی)
2.     واریز به حساب بانکی
3.     کارت به کارت