فیلم تزریق بوتاکس در مرکز لیزر دلتا
یکی از پرطرفدارترین روش های جوانسازی در سراسر دنیا تزریق بوتاکس است که با جلوگیری از ایجاد اخم و تحت فشار قرار گرفتن پوست از روند پیری و تبدیل چروکهای ظریف به چروک عمیق تر جلوگیری میکند.

تنها برندی که برای نگهداریش تا قبل از رقیق شدن به دمای پائین احتیاج نیست زئومین آلمان است که FDA آمریکا دارد ومطمئن هستید که در نگهداری آن خطایی صورت نگرفته است.